Darren: interessanter en belangrijker dan men denkt!

Darren zijn geslachtelijk volmaakte mannetjes. Ze zijn bestemd om te paren met onbevruchte moeren en dragen aldus bij tot de voortzetting van de soort. Darren worden vaak gezien als waardeloze wezens, omdat ze geen bijdrage leveren aan de produktie. Ze worden beschouwd als overbodige mee-eters, die zich daarbij laten helpen door de werksters, en hen daarmee bovendien alleen maar van het werk afhouden.
Het darrenbroed werd vaak gekopt, en wordt sinds het bekend is geworden dat varoamijten een voorkeur hebben voor darrenbroed, gebruikt en misbruikt in varoa-bestrijdingsmethodes.
Er werd verder weinig aandacht geschonken aan de aanwezige darren in een volk en de koningin op bruidsvlucht komt wel een dar tegen. In de koninginneneelt levert de teelt van darren een belangrijk aandeel in het nagestreefde resultaat. In boeken geschreven voor imkers komt de biologie van de dar nog steeds weinig aanbod en komen ook voor de imker interessante feiten omtrent de ontwikkeling en gedrag van een dar zeer verspreid voor in de voorhanden literatuur.
Het artikel wat ik graag met jullie wil delen, gaat over vele aspecten die met het voorkomen van darren in een bijenvolk, zoals: de ontwikkeling van ei tot volwassen dar, de anatomie en fysiologie, ontwikkeling van spermacellen, (voortplantings-)gedrag, vlieggedrag, ​​darrenverzamelplaatsen en paring.  Leesvoer!​ Klik hier voor het artikel in pdf formaat: Dar